Informatiebijeenkomst participatieproces 28 juni

16-06-2022

Overige berichten

Op 10 maart jl. heeft
projectontwikkelaar Frisoplan B.V. (onderdeel van Friso Bouwgroep) een
intentieovereenkomst gesloten met de gemeente Súdwest-Fryslân om de
haalbaarheid van de realisatie van 50 nieuwe woningen op de locatie Simmerfjild
(Melkvaart fase 2) in Makkum te onderzoeken. Op dinsdag 28 juni worden alle
geïnteresseerden van Makkum en omgeving uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.
ParticipatieprocesOm te onderzoeken of het project haalbaar is, gaat het projectteam
de komende periode een participatieproces doorlopen met verschillende
belanghebbenden. Aan de hand van dit proces krijgt het plan vorm en dient de
haalbaarheid aangetoond te worden. Met als doel om voor het einde van het jaar
te komen tot een definitief stedenbouwkundig plan en woningbouwprogramma.
Vervolgens neemt het college van de gemeente Súdwest-Fryslân  een besluit over de haalbaarheid van het beoogde
plan.


Informatiebijeenkomst

Alle geïnteresseerden van Makkum en omgeving worden uitgenodigd voor de  informatiebijeenkomst op 28 juni a.s. Tijdens
deze bijeenkomst wordt het voorgenomen participatieproces toegelicht en is er
ruimte om vragen te stellen. Deze bijeenkomst vindt plaats op 28 juni om
19:30 uur in het MFC te Makkum. U dient zich hier voor aan te melden, dit
kan tot en met vrijdag 24 juni door een mail te sturen naar b.dedden@frisobouwgroep.nl.Meer informatie

Bent u verhinderd en wilt u op de hoogte blijven van project Simmerfjild geef
dan uw contactgegevens door via bovenstaand emailadres.