50 nieuwe woningen Melkvaart Makkum

13-03-2022

Overige berichten

Frisoplan, onderdeel van Friso Bouwgroep uit Sneek, heeft een principeverzoek ingediend voor de ontwikkeling van een nieuw woningbouwplan in Makkum. In dit plan wordt uitgegaan van vijftig woningen. Door Frisoplan wordt het plan geïntroduceerd onder de naam Simmerfjild. Dit is onderdeel van het uitbreidingsplan Melkvaart fase 2 dat ten zuiden van de woonwijk Melkvaart in Makkum ligt.


Haalbaarheidsonderzoek

Frisoplan is met een aantal grondeigenaren een samenwerking aangegaan om de haalbaarheid van dit plan te onderzoeken. In dit onderzoek wordt in een participatieproces samen met verschillende belanghebbenden een definitief woonprogramma vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met de intentieovereenkomst. Deze werd op 10 maart ondertekend door Berber Dedden van Friso Bouwgroep en Mark de Man, wethouder wonen.

 

Versnelling woningbouwontwikkeling

Wethouder Mark de Man, benadrukt bij het ondertekenen van de overeenkomst dat hij zeer content is om samen met Frisoplan de groeimogelijkheden op het gebied van wonen van Makkum te onderzoeken. “Dit is een mooie ‘Boppeslach’ voor Makkum. Met de ondertekening van deze intentieovereenkomst komt woningbouwontwikkeling voor Makkum ook snel dichterbij.”

 

"Makkum heeft een enorme potentie om als hoofdkern in de regio verder te groeien."


Berber Dedden, manager Klant en Markt van Friso Bouwgroep, is verheugd om de woningbouwopgave voor het dorp te kunnen realiseren. “Makkum heeft een enorme potentie om als hoofdkern in de regio verder te groeien. Het is een dorp met een volwaardig voorzieningenniveau, een sterke economie en een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Daarmee zijn alle ingrediënten aanwezig om samen met de dorpsgemeenschap een fraai en leefbaar woningbouwplan te realiseren.’

 

Participatieproces voor stakeholders

De ondertekening van de intentieovereenkomst betekent het startmoment van het participatieproces. Binnenkort gaat Frisoplan in nauwe samenwerking met de gemeente de belanghebbenden, waaronder de inwoners van Makkum, informeren.Op de foto: Wethouder Mark de Man van gemeente Súdwest-Fryslân en Berber Dedden van Friso Bouwgroep