Simmerfjild Makkum

Projectomschrijving

Simmerfjild Makkum

Op 10 maart jl. heeft projectontwikkelaar Frisoplan B.V. (onderdeel van Friso Bouwgroep) een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente Súdwest-Fryslân om de haalbaarheid van de realisatie van 50 nieuwe woningen op de locatie Simmerfjild (Melkvaart fase 2) in Makkum te onderzoeken.

Participatieproces

Is het project haalbaar?

Om te onderzoeken of het project haalbaar is, gaat het projectteam de komende periode een participatieproces doorlopen met verschillende belanghebbenden. Aan de hand van dit proces krijgt het plan vorm en dient de haalbaarheid aangetoond te worden. Met als doel om voor het einde van het jaar te komen tot een definitief stedenbouwkundig plan en woningbouwprogramma. Vervolgens neemt het college van de gemeente Súdwest-Fryslân een besluit over de haalbaarheid van het beoogde plan.

Door middel van deze website wordt u op de hoogte gehouden van alle informatie m.b.t. het project en het paricipatieproces. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen meldt u dan aan via onderstaande knop.

Blijf op de hoogte

Realisatie woningen Simmerfjild

Plangebied

De mogelijke realisatie van 50 woningen bevindt zich in Makkum ten zuiden van de nieuwbouwlocatie Melkvaart fase 1. Dit plangebied werd destijds Melkvaart fase 2 genoemd en betreft nu de projectnaam Simmerfjild. Op onderstaand kaartje is het plangebied geel gearceerd. Waar exact de mogelijke woningen gerealiseerd gaan worden wordt duidelijk aan de hand van het uit te voeren participatieproces.

Woonbehoefteonderzoek

Hier wonen? Maak uw woonbehoeftes kenbaar

Onderdeel van het participatieproces is het uitvoeren van een woonbehoefte onderzoek door middel van een vragenlijst. Aan de hand van deze vragen wordt in kaart gebracht wat de woonbehoeften op de locatie van Simmerfjild zijn. Bent u woningzoekende en geïnteresseerd? En wilt u uw wensen en behoeften kenbaar maken? Vul dan de vragenlijst in door op onderstaande knop te klikken.

Vragenlijst

Planning

Hoe ziet het proces eruit?

Informatiebijeenkomst 1
28 juni 2022

Informatiebijeenkomst 2
September 2022 (datum volgt)

Informatiebijeenkomst 3
Najaar 2022 (datum volgt)

Meer informatie?

Neem gerust contact op met Berber Dedden van Frisoplan. Zij staat u graag te woord. U kunt haar bereiken via de onderstaande gegevens:

Frisoplan B.V.
Berber Dedden
E: b.dedden@frisobouwgroep.nl
M: 0515 - 42 99 99

Ga voor meer informatie over Frisoplan naar: www.frisoplan.nl